MENU

Kisah Teladan Nabi Adam Alaihissalam dalam Al-Quran

Kisah Teladan Nabi Adam

Bismillah, Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya.

Diantara salah satu kekuasaan Allah tabaraka wata’ala ialah menciptakan manusia dari satu orang lelaki. Dialah Adam alaihissalam manusia pertama sekaligus bapaknya manusia yang Allah ciptakan dari tanah liat. Kemudian Allah juga ciptakan istrinya dari diri Adam sebagai ibu bagi seluruh manusia hingga tersebarlah keturunan mereka berdua di muka bumi ini.